STOL LEESON

DIE VYF VASTRAPPERS

Wals / Polka

J.P. Bodenstein and H. Zeller (leaders)

78 rpm, made in UK

1930-07-22

1931-11

WEA 472

WEA 473

GR 27

Regal

Columbia G. Co. EMI

DIE VYF VASTRAPPERS

Setees / Polka (Vastrap)

J.P. Bodenstein and H. Zeller (leaders)

78 rpm, made in UK

1930-07-22

1931-11

WEA 474

WEA 476

GR 28

Regal

Columbia G. Co. EMI

DIE VYF VASTRAPPERS

Dagbreek Wals / Majurka

J.P. Bodenstein and H. Zeller (leaders)

78 rpm, made in UK

1930-07-22

1931-11

WEA 477

WEA 479

GR 41

Regal

Columbia G. Co. EMI

DIE VYF VASTRAPPERS

Polka / Wals

J.P. Bodenstein and H. Zeller (leaders)

78 rpm, made in UK

1930-07-22

1931-11

WEA 475

WEA 483

GR 42

Regal

Columbia G. Co. EMI

DIE VYF VASTRAPPERS

Een-Pasdans / Wals

J.P. Bodenstein and H. Zeller (leaders)

78 rpm, made in UK

1930-07-22

1931-11

WEA 476

WEA 481

GR 53

Regal

Columbia G. Co. EMI

DIE VYF VASTRAPPERS

Setties, Schottische / Polka

J.P. Bodenstein and H. Zeller (leaders)

78 rpm, made in UK

1930-07-22

1931-11

WEA 480

WEA 482

GR 54

Regal

Columbia G. Co. EMI

1 - 6 of 6